هاست لینوکس استاندارد سی پنل

با 7 روز ضمانت برگشت وجه

plan 1

نصب رایگان اسکریپت و سیستم مدیریت محتوا
500 مگابایت فضا
نامحدود پهنای باند
نامحدود بانک اطلاعاتی
نامحدود ادون دامین
نامحدود ایمیل
نامحدود ساب دامین
نامحدود پارک دامین
نامحدود اکانت ftp
بله بکاپ گیری
Cpanel کنترل پنل
بله آنتی ویروس
بله فعال سازی و تحویل آنی

plan 2

نصب رایگان اسکریپت و سیستم مدیریت محتوا
1000 مگابایت فضا
نامحدود پهنای باند
نامحدود بانک اطلاعاتی
نامحدود ادون دامین
نامحدود ایمیل
نامحدود ساب دامین
نامحدود پارک دامین
نامحدود اکانت ftp
بله بکاپ گیری
Cpanel کنترل پنل
بله آنتی ویروس
بله فعال سازی و تحویل آنی

plan 3

نصب رایگان اسکریپت و سیستم مدیریت محتوا
دامنه .ir رایگان در صورت خرید سالیانه
5000 مگابایت فضا
نامحدود پهنای باند
نامحدود بانک اطلاعاتی
نامحدود ادون دامین
نامحدود ایمیل
نامحدود ساب دامین
نامحدود پارک دامین
نامحدود اکانت ftp
بله بکاپ گیری
Cpanel کنترل پنل
بله آنتی ویروس
بله فعال سازی و تحویل آنی

plan 4

سرور Litespeed
نصب رایگان اسکریپت و سیستم مدیریت محتوا
دامنه .ir و .com رایگان در صورت خرید سالیانه
10000 مگابایت فضا
نامحدود پهنای باند
نامحدود بانک اطلاعاتی
نامحدود ادون دامین
نامحدود ایمیل
نامحدود ساب دامین
نامحدود پارک دامین
نامحدود اکانت ftp
بله بکاپ گیری
Cpanel کنترل پنل
بله آنتی ویروس
بله فعال سازی و تحویل آنی

plan 5

نصب رایگان اسکریپت و سیستم مدیریت محتوا
دامنه .ir و .com رایگان در صورت خرید سالیانه
15000 مگابایت فضا
نامحدود پهنای باند
نامحدود بانک اطلاعاتی
نامحدود ادون دامین
نامحدود ساب دامین
نامحدود پارک دامین
نامحدود اکانت ftp
بله بکاپ گیری
Cpanel کنترل پنل
Litespeed سرور
بله آنتی ویروس
بله فعال سازی و تحویل آنی
بله دامنه رایگان

plan 6

نصب رایگان اسکریپت و سیستم مدیریت محتوا
دامنه .ir و .com رایگان در صورت خرید سالیانه
20000 مگابایت فضا
نامحدود پهنای باند
نامحدود بانک اطلاعاتی
نامحدود ادون دامین
نامحدود ساب دامین
نامحدود پارک دامین
نامحدود اکانت ftp
بله بکاپ گیری
Cpanel کنترل پنل
Litespeed سرور
بله آنتی ویروس
بله فعال سازی و تحویل آنی
بله دامنه رایگان

plan 7

plan 7
نصب رایگان اسکریپت و سیستم مدیریت محتوا
دامنه .ir و .com رایگان در صورت خرید سالیانه
25000 مگابایت فضا
نامحدود پهنای باند
نامحدود بانک اطلاعاتی
نامحدود ادون دامین
نامحدود ساب دامین
نامحدود پارک دامین
نامحدود اکانت ftp
بله بکاپ گیری
Cpanel کنترل پنل
Litespeed سرور
بله آنتی ویروس
بله فعال سازی و تحویل آنی
بله دامنه رایگان